5 dobrých důvodů pro outplacement

Chytré rady odebírá více než 5 000 personalistů.

Recruitment nebo Employer Branding?

Uděláme účinnou náborovou kampaň i pro Vaši firmu.

Kontaktujte nás

Nástroj pro důvěryhodného zaměstnavatele

Nejen náborem živ jest dobrý personalista. Někdy je naopak potřeba pomoci zaměstnancům, které je nutné propustit, nejčastěji z důvodů reorganizace společnosti, zrušení pozice nebo celé firemní pobočky. Účinným profesionálním řešením je právě proces outplacementu.

Seznamte se

Outplacement poskytuje praktickou a emocionální podporu zaměstnancům, které postihla ztráta zaměstnání z důvodu nadbytečnosti. Pomáhá jim překonat období nejistoty, uvědomit si své osobní kvality a najít nové pracovní uplatnění. Program se může uskutečňovat různými formami, od skupinových workshopů, přes osobní konzultace až po online nebo telefonickou podporu. Podle potřeb klienta může zahrnovat pomoc při přípravě životopisu a motivačních dopisů, rozvoj komunikačních dovedností a přípravu na pohovory, koučování, využití sociálních sítí pro hledání nového zaměstnání a podobně.

Přinášíme 5 dobrých důvodů, proč outplacement zařadit do svého portfolia.

1. Posiluje pozitivní vnímání společnosti jako dobrého zaměstnavatele

Podporou odcházejících zaměstnanců zdůrazníte, že si vážíte jich samotných i práce, kterou pro společnost odvedli. Neméně důležitý je i vzkaz pro zaměstnance, kteří ve firmě zůstávají. Mohou si být jisti, že pokud by se ocitli ve stejné nebo podobné situaci, dostane se jim stejné podpory a pozornosti.

2. Bezpečné prostředí pro sdílení obav

Vzhledem k tomu, že outplacement je zpravidla poskytován nezávislou třetí stranou, přináší z pohledu zaměstnance bezpečné a podporující prostředí, kde je možné sdílet své obavy a nalézt opět pevnou půdu pro pozitivní plánování budoucnosti. Konzultant věnující se této činnosti by měl být empatický a částečně i psycholog, neboť musí reagovat na negativní reakce či pesimistické nálady uchazeče způsobené především stresem. A právě jako psychologická podpora by měl konzultant podat propuštěnému pomocnou ruku a poskytnout lidskou oporu, která je v tak těžké situaci důležitá.

3. Zajištění stabilní výkonnosti

Větší personální změny mají často za následek snížení produktivity práce, protože se zbývající zaměstnanci obávají budoucnosti. Outplacement snižuje emoční napětí a negativní vliv propouštění obecně. Vede k tomu, aby propouštění mělo co nejmenší negativní dopad na chod organizace a aby byla zajištěna stabilní výkonnost a efektivita práce.

4. Flexibilita a efektivnost z hlediska nákladů

Outplacement je velice flexibilní způsob pomoci při propouštění zaměstnanců. Bez ohledu na typ, počet, zařazení nebo potřeby zaměstnanců, případně na rozpočet organizace. Ať už jde o vysoce postavené manažery, kteří potřebují program šitý na míru nebo o velkou skupinu zaměstnanců, kteří se po mnoha letech v jedné organizaci budou potřebovat zorientovat na moderním trhu práce. Outplacement může dobře fungovat na všech úrovních a může přinést výhody velkému počtu zaměstnanců za relativně nízkých nákladů.

5. Součást dobrého řízení lidských zdrojů a moderního HR marketingu

V moderních společnostech již tento nástroj ve velké míře představuje standardní službu, díky které si organizace budují image a PR a zároveň zhodnocují lidský kapitál, jeho znovu uplatnění na trhu práce. Outplacement přináší pozitivní vztah s propuštěnými zaměstnanci a důvěru pracovníků, kteří zůstávají. Tím buduje dobrou pověst zaměstnavatele, velkou konkurenční výhodu na trhu práce a stává se tak investicí pro budoucnost.

Už jste vyzkoušeli Chytrý nábor?

Možná jste s námi hledali zaměstnance už dříve. Nebo jste o nás jen slyšeli, ale zatím nevyzkoušeli. Ať tak či onak, HR Marketing je nedílnou součástí náboru našich zákazníků. Díky němu osloví spoustu uchazečů, kteří by se o nich jinak nedozvěděli.

Kontaktujte nás a vyzkoušejte si HR Marketing bez starostí.

Populární články

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz